Hakkımızda

Eğitim yöntemleri, personelin bilgilerini arttırmak, görüş ufuklarını genişletmek ve başkalarının davranışlarına karşı kendi duyarlılıklarını ölçme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim salonunda, görev alanından uzaklaşarak iş dışında eğitim, staj ve oryantasyon gibi iş başında verilen eğitimlere göre belli farklılıklar ve faydalar sağlar.

Bunlar dan en önemlisi eğitilecek personelin eğitim süresince çalışma koşullarından soyutlanarak tüm ilgisini eğitime verebilmesidir. İş dışındaki eğitim yöntemleri, personele günlük baskılardan uzaklaşıp rahat bir ortamda düşünebilme olanağı sağlar, farklı bireylerle bir arada bulunmaları sonucunda bilgi alışverişleri sağlanır, onlardaki değişim olgusu da ortaya çıkar.